Westernpads

Våra westernpads kommer normalt från Weaver Leather eller Diamond Wool. Båda tillverkar sina westernpaddar i USA. När det gäller val av westernpad är det viktigt att tänka på till vilken sorts ridning den skall användas och vilka egenskaper som därav är viktiga. Den primära egenskapen en westernpad skall ha, är att effektivt kunna dämpa de stötar som ryttaren förorsakar. Vilka egenskaper som därnäst är viktigast, styrs i mångt och mycket av den idividuella situationen och materialpreferanser. Ring oss gärna om du har frågor.